کانفیگ سرور اختصاصی و مجازی

کانفیگ سرور اختصاصی و مجازی

کانفیگ سرور اختصاصی و مجازی

کانفیگ سرور اختصاصی و مجازی

برچسب ها: .htpasswd12 قانون انتخاب صحیح دامنه404a mysql user with the name cpanel-user already existsaddon domainbackupBackup گیری از دیتابیس و FTP با استفاده از Shell ScriptBackup گیری در DirectadminBitlockerBrute Force Protection در Cpanelcentos5Change cpanel PasswordclamAVCloud Linuxcloudlinux-licensecPanelcpanel licensecron jobscronjob چکاری انجام می دهد ؟CronjobsdatabaseDDOSDDos Attackdebiandirect admindirectadmindirectadmin-licensedisable default email addressDisk Space Usage چیست؟dns چیست؟DNS چیست؟2DNS سرورdownload-server-configurationEmail forwardingEmail forwarding در cpanelesxi-server-configurationextract کردن فایلExtract کردن فایل در DirectadminFile managerFile manager و مدیریت فایل ها در DirectadminFTP چیستGoogle page rankHot Linkinhtaccesshtaccess چیست؟IBSng چیست ؟iisInstall Linux Malware DetectIonCubekvm-server-configurationLAMP چیست؟licenselitespeed-licenselog های Cpanel و آدرس آن هاmysqlmysql5.5NAT یا Network Address Translation چیست و چگونه کار می کند؟OpenVZ چیست؟optimize کردنPark Domainparked domainpassword protect در DirectadminPDO MySQLphp.ini اختصاصی برای هر اکانت در DirectadminphpMy adminphpMyAdminPHPmyadmin در DirectadminRaid چیست ؟Ransomware چیست؟ReAdd کردن DNS ها در DirectadminredirectRedirect سایت در Directadmin2Redirect کردنRedirect کردن آدرس سایت در CpanelRedirect کردن در DirectadminRegister_GlobalsRepair دیتابیس در CpanelRepair دیتابیس در Directadminrepair یک table در دیتابیسrestore اکانتserver configurationserver managementSMTP چیستsolusvm چیست؟Statistic Problem در Directadminsub domain چیست؟task.queueubontuVirtualminvisa-or-paypal-paymentVMware ESXi 5.0VPSweb-server-configurationWebminwhmwhmcswhmcs licensewhois چیست؟WordPress SEOWSD Securityآپتایم بودن سرورآپدیتآپدیت Mysqlآپلود فایل توسط File Manager در cPanelآپلود فایل و عکسآشنایی با ابزار های networking در sshآشنایی با انواع Raid در سرورآشنایی با دستور و قابلیت های lsofآشنایی با دستورات Directadmin از طریق sshآمار سایت در Directadminآمورش restore اکانت ها در دایرکت ادمینآموزش