آموزش نحوه ساخت دیتابیس با کنترل پنل سی پنل (database)