ترا سرور


ارائه دهنده خدمات سرور اختصاصی , سرور مجازی , هاست میزبانی , هاست دانلود , ثبت دامنه
مشاوره :
09199763827
همین حالا تماس بگیرید

اسکریپتی جهت نصب برنامه بر روی directadmin

قابل اجرا روی :

RedHat Linux
RedHat Fedora
RedHat Enterprise
CentOS
Debian

باهاش میشه این برنامه ها رو نصب کرد : (فقط با یک خط دستور)

OpenSSL (You need to build ssh, apache, php, etc after upgrade)
Exim
OpenSSH
ProFTP
ProFTP with mod_clamav
phpMyAdmin
AVG
ClamAV
MODclamAV
MRTG
SquirrelMail
SquirrelMail full language pack
SpamAssassin
IMAP (You need to build php after upgrade)
MODsecurity 2.5.x (Apache 2.x Only)
MODsecurity 2.5.x Rules
MODsecurity 1.x (Apache 1.x Only)
MODsecurity 1.x Rules
MODevasive
KISS My Firewall
eAccelerator
Freetype
ImageMagick
GraphicsMagick
FFMPEG-php
PHP Clamav
Webmin control panel (You need to open one port 10000 in your firewall)
MailScanner
Suhosin
NoBody Check

خوب نحوه اجراشم راحته :

mkdir /usr/local/updatescript
cd /usr/local/updatescript
wget http://tools.web4host.net/update.script
chmod 755 update.script

خوب برای استفاده میتونید این رو وارد کنید ، یه متن کامل و قابل درک ظاهر میشه:

./update.script

برای بروز کردن اسکریپت هم از:

./update.script UPDATEME

و برای پاک کرد پوشه آپدیت : (حتما بعد از آپدیت خط زیر رو وارد کنید)

./update.script CLEAN

ورژن اسکریت هم با

./update.script DATE

یک سری کارها هم هست که بعد از نصب هر برنامه با این اسکریپت باید انجام بشه:
اگه ClamAV رو نصب کردید :

nano -w /etc/exim.conf

بعد از :

[QUOTE]

primary_hostname =

[/CODE]

خط زیر را اضافه کنید:

av_scanner = clamd:127.0.0.1 3310

بعد از :

check_message:

اضافه کنید:

deny message = This message contains malformed MIME ($demime_reason)
demime = *
condition = ${if >{$demime_errorlevel}{2}{1}{0}}
deny message = This message contains a virus or other harmful content ($malware_name)
demime = *
malware = *
deny message = This message contains an attachment of a type which we do not accept (.$found_extension)
demime = bat:com:pif:prf:scr:vbs
warn message = X-Antivirus-Scanner: Clean mail though you should still use an Antivirus

بعد save کنید و با دستور زیر exim را ری استارت کنید:

/sbin/service exim restart

ProFTP with mod_clamav

nano /etc/proftpd.conf

بعد خط زیر:

<IfModule mod_clamav.c>
   ClamAV on
   ClamServer 127.0.0.1
   ClamPort 3310
</IfModule>

</Global> رو اضافه کنید و save و ری استارت:

/sbin/service proftpd restart

MODsecurity 2.x

nano -w /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

اگه سیستم ۳۲ بیتی هست ، کد زیر رو در قسمت آخر کپی کنید:

LoadFile /usr/lib/libxml2.so
LoadModule security2_module     /usr/lib/apache/mod_security2.so
<IfModule mod_security2.c>
# ModSecurity2 ONLY
# Do not change anything in included files
#
Include /etc/modsecurity2/*.conf
</IfModule>

اگه سیستم ۶۴ بیتی هست ، کد زیر رو در قسمت آخر کپی کنید:

# Use This
LoadFile /usr/lib64/libxml2.so
# If you dont have libxml2.so use
#LoadFile /usr/lib64/libxml2.so.2
LoadModule security2_module     /usr/lib/apache/mod_security2.so
<IfModule mod_security2.c>
# ModSecurity2 ONLY
# Do not change anything in included files
#
Include /etc/modsecurity2/*.conf
</IfModule>

save and restart:

/sbin/service httpd restart

MODsecurity 1.x

nano -w /etc/httpd/conf/httpd.conf

کد زیر را اظافه کنید:

[/CODE]
<IfModule mod_security.c>
# Only inspect dynamic requests
# (YOU MUST TEST TO MAKE SURE IT WORKS AS EXPECTED)
#SecFilterEngine DynamicOnly

موفق باشید…

  teraserver.ir  :منبع
برچسب ها : ، ، ، ،
برای دریافت آخرین اخبار سایت و پیشنهادات به لینک زیر مراجعه کنید
اخبار ترا سرور