ترا سرور


ارائه دهنده خدمات سرور اختصاصی , سرور مجازی , هاست میزبانی , هاست دانلود , ثبت دامنه
مشاوره :
09199763827
همین حالا تماس بگیرید

تغییر پرمیژن توسط bash

برای تغییر owner  تمام فایل های public_html  به owner  اکانت مورد نظر از bash  زیر استفاده می شود:

#!/bin/bash
IFS=”$”
cd /home
ls /usr/local/directadmin/data/users/ | grep -v “root\|nobody\|mysql” | while read CUSER; do
CPATH=$(grep “${CUSER}:x:” /etc/passwd | grep -v ‘:0:0:’ | head -1 | cut -d’:’ -f6 | cut -d’:’ -f1)
if [ -d ${CPATH}/public_html/ ]; then
chown -Rhc ${CUSER}:${CUSER} ${CPATH}/public_html/*
fi
done

همچنین کد زیر نیز owner  و permission  را در مسیر Home تغییر می دهد. در این کد permission  755  در نظر گرفته شده است:

#!/bin/bash
for username in `/bin/ls /home`; do
 if [ -d /home/$username/domains ]; then
 for domain in `/bin/ls /home/$username/domains`; do
 if [ -d /home/$username/domains/$domain/public_html ]; then
 /bin/chown -R $username:$username /home/$username/domains/$domain/public_html
 /bin/chmod -R 755 /home/$username/domains/$domain/public_html
 fi
 /bin/echo “Fixed ownership and permissions for $domain”
 done
 fi
 done
 /bin/echo “Fixed ownership and permissions for all sites.”
 exit 0;

موفق باشید…

  teraserver.ir  :منبع
برچسب ها : ، ، ، ، ، ،
برای دریافت آخرین اخبار سایت و پیشنهادات به لینک زیر مراجعه کنید
اخبار ترا سرور