ترا سرور


ارائه دهنده خدمات سرور اختصاصی , سرور مجازی , هاست میزبانی , هاست دانلود , ثبت دامنه
مشاوره :
09199763827
همین حالا تماس بگیرید

خطا در هنگام start کردن سرویس Httpd

    در صورتی که هنگام start شدن سرویس httpd با خطای زیر مواجه شدید:

    Starting httpd: [Thu Jun 18 22:48:59 2009] [warn] module php5_module is already loaded, skipping
    [Thu Jun 18 22:51:11 2009] [error] (EAI 3)Temporary failure in name resolution: Could not resolve host name shared — ignoring!
    [Thu Jun 18 22:53:24 2009] [error] (EAI 3)Temporary failure in name resolution: Could not resolve host name shared — ignoring!
    [Thu Jun 18 22:53:24 2009] [warn] The Alias directive in /etc/httpd/conf/httpd.conf at line 200 will probably never match because it overlaps an earlier Alias.
    httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for server.vnwww.com
    httpd: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName

    در صورتی که hostname مناسب برای سرویس خود انتخاب نکردید،
    با استفاده از دستور زیر یک نام برای hostname خود انتخاب نمایید:

    echo nameـexample.com > /etc/hosts [OR hostname]

    نام مورد نظر خود را بنویسید nameـexample.com بجای

    با استفاده از دستور زیر تغییرات اعمال می شود:

    /bin/hostname -F /etc/hosts [OR hostname]

    اکنون باید فایل apache conf را ویرایش نمایید:

    nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/conf/httpd.conf

    در انتهای فایل متن زیر را اضافه نمایید:

    # added servername to avoid the could not determine fqdn error
    servername myserver

    به جای عبارت myserver نام سرور خود را بنویسید.
    همچنین فایل زیر را بررسی نمایید:

    nano /etc/hosts

    و مطمئن شوید با hostname شما تطبیق داشته باشد.
    باید عبارتی با فرمت زیر در آن قرار داشته باشد:

    ::1 localhost localhost.my.domain your domain
    127.0.0.1 localhost localhost.my.domain your domain

    در انتها apache را ریست نمایید:

    service httpd restart

موفق باشید…

  teraserver.ir  :منبع
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ،
برای دریافت آخرین اخبار سایت و پیشنهادات به لینک زیر مراجعه کنید
اخبار ترا سرور