رفع مشکل time out ftp بعد از نصب فایروال روی سرور های مجازی open vz