سرور مجازی آلمان

سرورآلمان
RAM
CPU
Hard Disk
Panel Reboot

قیمت

سفارش

 Plan T-A
512 MB
Intel® Xeon® E3-1246 V3
12 GB SSD
25.000 تومان
Plan T-B
1 GIG
Intel® Xeon® E3-1246 V3
15 GB SSD
35.000 تومان
Plan T-C
2 GIG
Intel® Xeon® E3-1246 V3
30 GB SSD
50.000 تومان