سرور مجازی | نکاتی درمورد تگ abbr برای کپی رایترها