مشکل ایمپورت کردن دیتابیس های بزرگ و پر حجم در phpmyadmin