ترا سرور


ارائه دهنده خدمات سرور اختصاصی , سرور مجازی , هاست میزبانی , هاست دانلود , ثبت دامنه
مشاوره :
09199763827
همین حالا تماس بگیرید

ReAdd کردن DNS ها در Directadmin

گاهی اوقات تمام تنظیماتDNS  در دامنه و سرور بدرستی انجام شده اما در بررسی صحت عملکرد آن در سایت intodns.com  شاهد وجود مشکل در DNS  ها هستیم.

1

برای رفع این مشکل DNS  ها را مجددا در سرور Add  می نماییم. برای این کار ابتدا وارد SSH  سرور مورد نظر شده و فایل زیر را ایجاد می کنیم:

    
nano fix.sh

محتوای فایل در زیر قرار دارد:

#!/bin/sh

NAMED_PATH=`/usr/local/directadmin/directadmin c | grep nameddir | cut -d= -f2`
NAMED_CONF=`/usr/local/directadmin/directadmin c | grep namedconfig | cut -d= -f2`

if [ ! -s $NAMED_CONF ]; then
     echo “Cannot find $NAMED_CONF. Aborting”;
     exit 1;
fi

if [ ! -d $NAMED_PATH ]; then
     echo “Cannot find directory $NAMED_PATH. Aborting”;
     exit 2;
fi

for i in `cat /etc/virtual/domains`; do
{
     echo -n “Checking $i … “;

     COUNT=`grep -c “zone \”$i\”” $NAMED_CONF`
     if [ “$COUNT” -gt 0 ]; then
         echo “Already exists. Skipping”;
         continue;
     fi

     echo “”;
     echo “*** Adding $i to ${NAMED_CONF}”;
     echo “zone \”${i}\” { type master; file \”${NAMED_PATH}/${i}.db\”; };” >> ${NAMED_CONF}

     DBFILE=${NAMED_PATH}/${i}.db
     if [ ! -s ${DBFILE} ]; then
         echo “Warning: Cannot find ${DBFILE}”;
     fi

};
done;
exit 0;

پرمیژن این سایت را روی 755  تنظیم می نماییم و سپس آن را اجرا می کنیم:

    
sh fix.sh
service named restart

با refresh  کردن مجدد صفحه intodns  خطاها از بین رفته است.

موفق باشید….

  teraserver.ir  :منبع
برچسب ها : ، ، ، ، ،
برای دریافت آخرین اخبار سایت و پیشنهادات به لینک زیر مراجعه کنید
اخبار ترا سرور