سرور اختصاصی انگلیس

نام پلن پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن 6
Ram انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی
CPU Intel Core i5 2500K 3.30Ghz Intel Core i7 2600K 3.40Ghz Intel Xeon E3-1230v2 3.30GHz Intel Xeon E3-1270 3.40Ghz Intel Xeon E3-1270v2 3.50Ghz 2x Intel Xeon E5504 2.13GHz
هارد دیسک 500GB HDD S-ATA2(قابلیت ارتقا) 500GB HDD S-ATA2(قابلیت ارتقا) 500GB HDD S-ATA3(قابلیت ارتقا) 500GB HDD S-ATA2(قابلیت ارتقا) 500GB HDD S-ATA3(قابلیت ارتقا) 500GB HDD S-ATA2(قابلیت ارتقا)
دامین رایگان دارد دارد دارد دارد دارد دارد
سیستم عامل انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی
Up Link 100Mb/1 Gbits 100Mb/1 Gbits 100Mb/1 Gbits 100Mb/1 Gbits 100Mb/1 Gbits 100Mb/1 Gbits
پهنای باند 50 ترابایت 50 ترابایت 50 ترابایت 50 ترابایت 50 ترابایت 50 ترابایت
IP 1 1 1 1 1 1
قیمت ماهانه تومان تومان تومان تومان تومان تومان
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش